Päävastuun Myllytupa -projektista kantoivat:

Arvila Annikki
Arvila Heikki
Arvila Matti
Hakkarainen Juha
Hyytiäinen Matti
Leinonen Sinikka
Matikainen Seppo
Naumanen Hannu
Noriola-Eskola Riitta
Saarela Eila
Saarela Esko
Saarela Pentti
Saarela Riitta
Saaristo Mikko
Seppänen Kimmo
Simola Jari
Virtala Mikko

Projektimme dokumentoinnista huolehti Kouvolan Videokuvaajat ry

Mukana projektissa myös:
Anttila Maija
Anttila Mauri
Arvila Vappu
Eskola Seppo
Hakkarainen Janne
Huhtala Pasi
Hyytiäinen Topi
Kailio Olli
Kailio Terttu
Lautamatti Ismo
Lehtonen Jukka
Lehtonen Olli
Pajari Harri
Pirhonen Markku
Pirhonen Ville
Rainio Kari
Saaristo Arttu
Saaristo Simo
Taavila Jorma
Taavila Mariliisa
Tapiovaara Hannu
Turpeinen Sirkka
Vuoristo Marjo-Riitta
Vuoristo Sakari